EN SAMLAD HISTORIA 2013-2015

Vi blickar tillbaka på våra snart tre fullspäckade år med Financial Meetings Øresund. Våra välbesökta kapitalmarknadsfrukostar, debatter och lunchmöten har omslutit en mängd presenterande svenska börsbolag, ministerbesök, offentliga gästvärdar, börsutbildningar och många profilerade gäster i debatter och diskussioner.

Vår finansiella mötesplats är nu väletablerad i Öresundsregionen. Med stolthet presenterar vi här samlat alla deltagare 2013 till 2015.

Snart kommer nya spännande kapitalmarknadsfrukostar med nya högaktuella teman.

Tillsammans med partners och supporters önskar
Financial Meetings Øresund GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


PARTNERS

Nasdaq
Deloitte
Wihlborgs
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

SUPPORTERS

Sven Hagströmer personligen
SEB
Swedbank
Handelsbanken
Nordea
Ålandsbanken
DNB
Sparbanken Skåne

LEDAMÖTER i Financial Meetings Øresunds Advisory Board

Ordf Monica Thomasson, Aktiv Kommunikation Öresund
Sekr Niclas Ericson, Aktiv Kommunikation Öresund
Anders Jarl, Wihlborgs
Arvid Liepe, Wihlborgs
Adam Kostyal, Nasdaq
Maria Ekelund, Deloitte
Elna Lembrér Åström, Deloitte
Lars Kongstad, Mannheimer Swartling
Peter Linderoth, Mannheimer Swartling
Helena Sjöholm, Mannheimer Swartling
Ingrid Jönsson, SEB – representerar samtliga supporters/banker

PRESENTERANDE BOLAG

Duni – CEO Thomas Gustafsson
Genovis – CEO Sarah Fredriksson
Wihlborgs – CEO Anders Jarl
Bona – CEO Kerstin Lindell
Vigmed – CEO Finn Ketler
Beijer Ref – CEO Per Bertland
PartnerTech – CEO Leif Thorwaldsson
Probi – CEO Peter Nählstedt
Skanska Sverige – VD Pierre Olofsson
Sweco – Stefan Gustafsson, Area Manager Sweco Civil
Inwido – CEO Håkan Jeppsson
Thule – CEO Magnus Welander
Assa Abloy – Maria Bergving, vice president Entrance System

GÄSTVÄRD

Region Skåne – Märta Stenevi, regionstyrelsens 1:e vice ordf

MODERATOR

Pontus Herin, tidigare Veckans Affärer och Dagens Industri
Gunnar Wrede, Dagens Industri
Jan Wifstrand, publicist och grundare av Rapidus
Niclas Ericson, tidigare Sydsvenskan

PROGRAMLEDARE

Monica Thomasson

ANALYTIKER

Klas Palin, Redeye
Johan Unnerus, Swedbank

HELDAGSWORKSHOP – FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

11 november 2014
4 november 2015

GÄSTER – PANELDEBATTER 2013-2015

Partner JAN DAHLQVIST, Polaris Private Equity
VD STEFAN JOHANSSON, Invest in Skåne
Investment Manager Technology DAN EKELUND, Industrifonden
Chefekonom HENRIK TALBORN, Svenska Riskkapitalföreningen
CEO MATS ANDERSSON, Fjärde AP-fonden
SVP Communication & Branding DANIEL OELKER, Hilding Anders AB
Partner PETER LINDEROTH, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
CEO MAGNUS BILLING, Nasdaq Nordic
CEO PETER BRANNER, SEB Investment Management AB
CEO ULF HEDLUNDH, Svolder AB
Ordförande PATRIK TIGERSCHIÖLD, Bure Equity AB
Partner och affärsområdeschef i Finance Advisory ANDREAS MARCETIC, Deloitte
Noteringschef ADAM KOSTYAL, Nasdaq OMX
Investeringsansvarig NICHOLAS JACOBSSON, Industrifonden i Skåne
Prorektor EVA WIBERG, Lunds universitet
Infrastrukturminister ANNA JOHANSSON (S)
VD PIERRE OLOFSSON, Skanska Sweden AB
Area Manager STEFAN GUSTAFSSON, Sweco Civil AB
Vice President External Relations HENRIK PETER JØRGENSEN, Københavns Lufthavne A/S - Copenhagen Airport
Strategic Project Advisor PIA KINHULT, European Spallation Source ESS AB
Head of Venture Captial & Infrastructure Investments ROGER JOHANSON, Skandia Life Insurance Company Ltd
Senior Portfolio Manager Real Estate KLAS ÅKERBÄCK, Tredje AP-fonden
Partner JAN KANSMARK, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Styrelseordförande RUNE ANDERSSON, Mellby Gård AB
Noteringschef ADAM KOSTYAL, Nasdaq
Analyschef ANDERS ROSLUND, Swedbank Markets
Regionchef INGRID JÖNSSON, SEB
Kommunstyrelsens ordförande KATRIN STJERNFELD JAMMEH (S), Malmö stad
Head of Responsible Investment SASJA BESLIK, Nordea Asset Management
Hållbarhetschef EMMA IHRE, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Portfolio manager ANETTE ANDERSSON, SEB Wealth Management
Serieentreprenören och investeraren CHRISTER FÅHREAUS
Financial Meetings Øresund

Finansiella möten med tempo för
noterade Öresundsbolag, marknadsanalytiker,
investerare och media.


Aktiv Kommunikation Öresund med partners driver tillsammans ett helt nytt samarbete kring finansiella möten med tempo i Öresundsregionen
– Financial Meetings Øresund. Tillsammans etablerar vi en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med noterade- och icke-noterade bolag i Öresundsregionen, marknadsanalytiker, investerare och media.

Idén är tydliga kapitalmarknadsmöten som skapar skarpa marknadsförutsättningar, öppnar för nya kontakter mellan olika aktörer och som genomförs på plats i Öresundsregionen. Här erbjuds bolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar. Här presenteras intressanta kvartalsrapporter, nya personer, nya produkter och spännande innovationer för en intresserad och mycket kunnig publik där skarpa marknadsanalytiker ställer frågorna. Här möts konkurrenter och kollegor på samma neutrala arena. Här kan även andra finansiella möten ske.

Startmötet i Malmö blev en intensiv förmiddag på temat ”Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?” som uppmärksammades av många och med stort intresse från både börsbolag och aktörerna kring bolagen.

Öresundsbolag

Idag finns ett sjuttiotal svenska börsnoterade bolag med säte i Skåne, samt närmare 200 danska noterade bolag spridda över hela Danmark. Samtliga verkar i Öresundsregionen, de flesta i storstadsområdet Köpenhamn/Malmö med en hemmamarknad motsvarande drygt tre miljoner invånare.

För Vem?

Noterade skånska bolag. Icke-noterade skånska bolag med planer på börsnotering. Institutionella investerare. Riskkapitalbolag och privata investerare. Partners klienter och deras samarbetspartners. Marknadsanalytiker, ekonomijournalister samt rådgivare med särskilt intresse för Öresundsbolag.

Kontakt

Financial Meetings Øresund
c/o Aktiv Kommunikation Öresund
Lilla torg 1
S-211 34 MALMÖ
Phone: +46 40 611 93 30
aktivkommunikation.se

Niclas Ericson, Senior Consultant
+46 738 37 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se

Monica Thomasson, VD
+46 706 40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Arrangör

Partners

SUPPORTERS

Supporters

Eventpartners

Pieplows Restauranger Clarion Hotel