INBJUDAN

LUNCH MED
CHRISTER FÅHRAEUS

ONSDAG 4 NOVEMBER
– KL 12.00 till ca 13.00

Cellavision, Anoto, Precise Biometrics, Respiratorius, Agellis och EQL Pharma. Christer Fåhraeus har tagit fler bolag till börsen än någon annan svensk de senaste decennierna.

Financial Meetings Øresund med partners har nöjet att bjuda in till lunchintervju med serieentreprenören och investeraren CHRISTER FÅHRAEUS där han berättar vad som krävs för en lyckad entreprenörsatsning.Christer Fåhraeus intervjuas av NICLAS ERICSON, tidigare ekonomireporter
på Sydsvenskan.


Lunchvärd
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ

Plats
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö


Deltagande i lunchen är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Anmälan till lunchintervjuPRESSMEDDELANDE

2015-10-12

Intensiv mångfaldsdebatt på Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost i Malmö

Bildspel från Financial Meetings Øresund 12/10
– Mera mångfald bättre för affärerna?

”Mera mångfald bättre för affärerna?” var temat för Financial Meetings Øresunds nionde kapitalmarknadsfrukost på Clarion Hotel & Congress Malmö Live på måndagen. Samtidigt presenterade Region Skåne och Assa Abloy Entrance Systems sina verksamheter och berättade om sina mångfaldsarbeten. Assa Abloy Entrance Systems meddelade även att man flyttar samtliga huvudkontorsfunktioner till Landskrona nästa år.

Klarar marknaden att påvisa och värdera effekter av mångfaldssatsningar? Är det möjligt för näringsliv och investerare att tjäna pengar på mångfald? Eller väger rättvisefrågor och samhällets ansvar tyngre än lönsamhet och tillväxt? Det var några frågor som debatterades under kapitalmarknadsfrukosten.

Regionrådet och regionstyrelsens vice ordförande Märta Stenevi presenterade Region Skåne, som ansvarar för vården i Skåne och regionens utveckling av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

- Vi har cirka 35 000 anställda och är därmed Sveriges femte största arbetsgivare. Att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor är viktigt för oss som organisation, inte minst när det gäller att hitta rätt kompetens. Vi har just nu skriande behov av vissa yrkesgrupper och det är därför viktigt att fler kommer i arbete så att de kan fylla dessa luckor, sade Märta Stenevi.

Vice President Maria Bergving, Assa Abloy Entrance Systems, presenterade Assa Abloykoncernen – idag världens största globala leverantör av intelligenta lås- och säkerhetslösningar. Divisionen Assa Abloy Entrance Systems med säte i Skåne är en världsledande leverantör av automatiska entrélösningar och divisionen har vuxit kraftig senaste åren både genom förvärv och organisk tillväxt.

- Assa Abloy arbetar på en global marknad och därför är det också viktigt att vi har personal från olika kulturer i organisationen för att kunna säkerställa en fortsatt tillväxt, sade Maria Bergving.

Maria Bergving meddelade även under kapitalmarknadsfrukosten att divisionen Assa Abloy Entrance Systems kommer att centralisera alla sina huvudkontorsfunktioner till Landskrona. Organisationsförändringen beräknas vara genomförd i maj eller juni 2016 och berör cirka 300 personer, sade hon.

Den efterföljande paneldebatten bjöd på en intensiv och spännande diskussion kring hur näringslivet ska bättre ta tillvara de möjligheter som invandringen erbjuder Sverige. Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar inom Nordeakoncernen, menade att investeringar i företag som aktivt arbetar med mångfaldsfrågor är mer lönsamma jämfört med de som inte har frågan högt på sin dagordning.

- Ta VW som exempel. Nordea klev ur som investerare efter att man inte arbetat tillräckligt med att öka mångfalden i koncernen. Det är vi glada för idag. Jag är övertygad om att VW inte hade drabbats så hårt eller alls av den pågående utsläppsskandalen om man hat mera mångfald i styrelsen och på ledande poster i koncernen, sade Sasja Beslik.

Enligt Anette Andersson, portföljförvaltare på SEB, blir mångfaldsarbetet allt viktigare i framtiden för det svenska näringslivet för att kunna konkurrera på den globala marknaden.

- Det handlar helt enkelt om att se till att man har tillgång till så kompetenta medarbetare som möjligt och som speglar samhället och de marknader man arbetar på. Detta är nödvändigt för att de svenska företagen ska vara framgångsrika i framtiden, sade hon.

Förutom Märta Stenevi, Maria, Bergving, Sasja Beslik, Anette Andersson deltog även Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling, samt Katrin Stjernfeld Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, i paneldebatten.

Moderatorer var ekonomijournalisten Pontus Herin och paneldeltagarna fick varsitt exemplar av hans bok med mångfaldstema – I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra – som present.


För mer information kontakta:

VD Monica Thomasson, 0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Seniorkonsult Niclas Ericson, 073-837 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se

www.financialmeetings.se
www.skane.se
www.assaabloy.com
www.assaabloyentrance.com

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen. Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.PRESSMEDDELANDE

2015-10-08

12 oktober en heldag i Malmö
för mer mångfald i näringslivet

Måndagen den 12 oktober genomförs två arrangemang i Malmö med mångfaldstema. Måndagen förvandlas till en heldag om hur näringslivet och politikerna i Öresundsregionen kan tillvarata de möjligheter som invandringen erbjuder. Mångfaldsfrågan blir en allt viktigare fråga för näringslivet att framgångsrikt konkurrera på en globaliserad marknad.

Måndag morgon startar med Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost på Malmö Live med temat ”Mera mångfald bättre för affärerna?” där Region Skåne och ASSA ABLOY presenterar sina verksamheter och berättar om sina mångfaldssatsningar.

Presentationerna följs av en paneldiskussion med Region Skånes regionråd Märta Stenevi samt ASSA ABLOYs Entrance Systems vice president Maria Bergving tillsammans med Sasja Beslik, chef för ansvarfulla investeringar inom Nordea, Katrin Stjernfeld Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, Fredrick Rybarczyk, VD och grundare av Stickybit AB, Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling samt Anette Andersson, portföljförvaltare SEB Wealth Management.

- Vi rör oss allt mer mot det smarta hemmet, där produkter som dörrar och fönster integreras i den senaste digitala miljön för att bland annat vara så miljöeffektiva som möjligt, sade Håkan Jeppsson.

- Mångfaldsfrågan blir allt viktigare för börsföretagen, investerarna och inte minst för dem som granskar bolagen. Det är mycket bra att vi nu tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren kan bjuda på en heldag i Malmö i detta högaktuella och viktiga ämne. Vi ser därför fram emot en intressant och spännande diskussion om hur näringslivet och politikerna i Öresundsregionen kan tillvarata de möjligheter som mer mångfald innebär, säger Monica Thomasson, VD för Aktiv Kommunikation Öresund samt initiativtagare och arrangör för Financial Meetings Øresund.

- Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom samtliga våra områden, inte minst inom Active with Kids, som erbjuder innovativa produkter som låter föräldrarna vara aktiva tillsammans med barnen, sade Magnus Welander.

Vid lunchtid inleds Sydsvenska Industri- och Handelskammarens och MINE:s halvdagskonferens ”Diversify or Die” på Sankt Gertrud Konferens i Malmö. Konferensen handlar om hållbarhet, mångfaldssmart styrelsearbete och tillväxt. Bland talarna återfinns tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt, Sodexos VD Azita Shariati, Tretton37:s VD Deniz Yildrim, Visitas VD Eva Östling samt Jens Pultz Pedersen från PWC Danmark.

- Mångfald är en fråga om kompetensförsörjning med kvalité och samtidigt en överlevnadsfråga för näringslivet, helt avgörande om företagen framgångsrikt ska kunna konkurrera på en allt mer globaliserad marknad. Från politiskt håll talas det ofta om mångfald, men det talas sällan om det i rätt sammanhang. Därför är det viktigt att näringslivet tar initiativet i frågan och visar hur mångfald kan skapa framgångsrika företag som bidrar till ett stort mervärde för samhället de är verksamma i, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.


För mer information kontakta:

Monica Thomasson, VD Aktiv Kommunikation Öresund
0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
073-837 85 14, stephan.muechler@handelskammaren.com

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen. Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren stöttar och utvecklar sydsvenskt näringsliv. Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

www.handelskammaren.com


2015-09-02

HÖSTKÄNNING


Vårens fullsatta och uppmärksammade kapitalmarknadsfrukostar visar att vi tillsammans med våra partners och supporters etablerat Financial Meetings Øresund som den ledande finansmötesplatsen i Öresundsregionen.

I april var det två år sedan Financial Meetings Øresund startades med målet att synliggöra Öresundsregionens börsbolag och skapa en finansmötesplats där bolagen möter investerare, analytiker, rådgivare och media.

Vem betalar för infrastrukturen? med infrastrukturminister Anna Johansson, Skanska Sverige och Sweco i februari, med efterföljande rundabordssamtal med ministern, fick stor uppmärksamhet i media och visade tydligt på infrastrukturens avgörande roll för att Öresundsregionen ska fortsätta utvecklas framgångsrikt.

Fortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka? i maj med börsnykomlingarna Inwido och Thule Group samt Nasdaq, SEB, Swedbank och industrimannen Rune Andersson uppmärksammade att Öresundsregionen levererat några av de framgångsrikaste börsnoteringarna senaste åren och att inflödet av nya bolag till Börsen fortsätter.

Vi ser fram emot att möta er under höstens kapitalmarknadsfrukostar och utbildningstillfällen! Boka redan nu in vår börsskola Företaget på Börsen
i Malmö den 4 november.
Mer information och anmälan härPRESSMEDDELANDE

2015-05-04

Stark tro på nytt rekordår
för nya börsbolag

Bildspel från Financial Meetings Øresund 4/5
– Fortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka?

”Fortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka?” var temat för Financial Meetings Øresunds åttonde kapitalmarknadsfrukost på Clarion Hotel & Congress Malmö Live på måndagen.

Hur har det gått för senaste årets skånska börsnykomlingar och vilka är deras framtidsplaner för fortsatt expansion? Kommer vågen av nynoteringar att hålla i sig även närmaste året eller drabbas Börsen åter av noteringstorka? Vilka bolag står närmast på tur att kliva in på Börsen och vilka risker och möjligheter ser investerarna på aktiemarknaden?

Det var några högaktuella frågor som diskuterades på den fullsatta kapitalmarknadsfrukosten i skybaren allra högst upp
i Malmös nya landmärke.

Två skånska och snabbväxande börsnykomlingar presenterade sina verksamheter för investerare, analytiker, rådgivare samt media och berättade även om sin respektive resa till Börsen.

CEO Håkan Jeppsson presenterade Inwido AB, Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Inwido utvecklar, tillverkar och säljer träfönster, aluminiumbeklädda träfönster och dörrar till konsumenter, snickare, återförsäljare, byggbolag och husfabriker. Inwido är sedan 26 september 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Inwido tror på ett ökat utbud och stigande efterfrågan på nya högteknologiska produkter inom sitt område närmaste framtiden.

- Vi rör oss allt mer mot det smarta hemmet, där produkter som dörrar och fönster integreras i den senaste digitala miljön för att bland annat vara så miljöeffektiva som möjligt, sade Håkan Jeppsson.

CEO Magnus Welander presenterade Thule Group AB. Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder företaget bland annat utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning. Thule Group är sedan 26 november 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

- Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom samtliga våra områden, inte minst inom Active with Kids, som erbjuder innovativa produkter som låter föräldrarna vara aktiva tillsammans med barnen, sade Magnus Welander.

Finansmannen Rune Andersson, styrelseordförande Mellby Gård, är känd för sin frispråkighet och delade med sig av sin mångåriga erfarenhet både som börs-VD, bolagsbyggare och investerare till publiken. Rune Andersson fick även sällskap av sonen Johan Andersson på scenen, verksam som VD i Mellby Gård.

- Det är inte så roligt att sälja bolag. Det är mycket roligare att köpa, sade Rune Andersson, men tillade att man ibland måste sälja och nämnde juicetillverkaren Brämhults och kontorsvaruhuset Svanströms som egna exempel på bolagsförsäljningar.

I den efterföljande paneldebatten deltog förutom Inwidos Håkan Jeppsson, Thule Groups Magnus Welander och Rune Andersson även Adam Kostyal, noteringschef Nasdaq, Anders Roslund, analyschef Swedbank Markets och Ingrid Jönsson, regionchef SEB.

Panelen var överens om att vågen av nya bolag till Stockholmsbörsens huvudlista och First North kommer att hålla i sig under resten av 2015. Nasdaq tror dessutom att 2015 blir ett minst lika starkt år för nynoteringar som rekordåret 2014.

- Ifjol fick vi totalt cirka 70 nya bolag på Stockholmsbörsens huvudlista och First North och jag tror att vi får se minst lika många nya bolag under helåret 2015. Vi har flera bolag som just nu är i pipeline för att kliva in på Stockholmsbörsen eller First North, sade Nasdaqs Adam Kostyal.

Moderatorer var ekonomijournalisten Gunnar Wrede, Dagens Industri.


För mer information kontakta:

VD Monica Thomasson, 0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Seniorkonsult Niclas Ericson, 073-837 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se

www.financialmeetings.se
www.inwido.com
www.thulegroup.com

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen. Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.PRESSMEDDELANDE

2015-02-27

Regeringen öppnar för fler privata investeringar i infrastrukturen på Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost i Malmö

Infrastrukturminister Anna Johansson kan tänka sig fler privata investerare i offentliga projekt som infrastruktursatsningar. De närmaste åren behövs stora investeringar i infrastrukturen, inte minst i Öresundsregionen, och en finansieringslösning är att låta fler privata företag bidra till utvecklingen åt kunder i offentlig sektor.

”Vem betalar för infrastrukturen?” var temat för Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost på fredagen i Malmö. Hur ska de närmaste årens storinvesteringar i infrastrukturen finansieras? Är offentlig-privat samverkan framtidens modell? Vilka utbyggnadsplaner har bygg-och anläggningsbranschen samt vilka visioner har regeringen för Öresundsregionen? Det var några viktiga frågor som diskuterades på den fullsatta kapitalmarknadsfrukosten.

Infrastrukturminister Anna Johansson talade om de stora offentliga investeringar som krävs närmaste åren i infrastrukturen, inte minst i järnvägen med exempelvis snabbtåg mellan Malmö och Stockholm. Samtidigt öppnade hon för utökad offentlig-privat samverkan (OPS) som en finansieringslösning av framtida infrastrukturprojekt. - Detta är något som vi från regeringen kan tänka oss att prova i en mindre skala i något eller några projekt för att sedan utvärdera resultatet. Jag kommer att inleda en diskussion med näringslivet om detta, sade hon.

Skanska är ledande inom OPS och på fredagen berättade Skanska Swedens VD Pierre Olofsson tillsammans med Sweco Civils Area Manager Stefan Gustafsson om framtidsplanerna för den expansiva Öresundsregionen. Enligt Skanska kommer det att krävas sex nya förbindelser över Öresund i framtiden för att möta det ökande pendlandet och transportbehovet. - Vi måste skapa förutsättningar under de kommande åren för att transportera cirka en miljon fler människor i Öresund för att göra regionen till den mest attraktiva i världen. Dessutom behövs långsiktiga planer från politikerna för att få näringslivet att investera, sade Pierre Olofsson.

I den efterföljande paneldebatten deltog förutom infrastrukturminister Anna Johansson, Skanskas Pierre Olofsson och Swecos Stefan Gustafsson även Pia Kinhult, Strategic Project Advisor ESS AB, Henrik Peter JØrgensen, Vice President External Relations Copenhagen Airport, Roger Johanson, Head of Venture Capital & Infrastructure Investments Skandia Life, Klas Åkerbäck, Senior Portfolio Manager Tredje AP-fonden samt partner Jan Kansmark, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Moderatorer var publicisten Jan Wifstrand och ekonomijournalisten Pontus Herin.


För mer information kontakta:

VD Monica Thomasson, 0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Seniorkonsult Niclas Ericson, 073-837 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se

www.financialmeetings.se
www.skanska.se
www.sweco.se

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen. Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.

MÖT OSS 2015

Financial Meetings Øresund arrangerar välbesökta kapitalmarknadsfrukostar på spännande teman och med intressanta gäster.

Under året har PartnerTech, Beijer Ref, Genovis, Probi och Wihlborgs presenterat sina verksamheter och investerare som Industrifonden, SEB Investment Management, Svolder och Bure Equity har deltagit i spännande paneldiskussioner. Dessutom har våra kapitalsmarknadsfrukostar gästats av ett flertal CEOs, CFOs, investerare, media samt representanter från politik, universitet och
högskolor i Öresundsregionen.

Läs mer om våra arrangemang
Se våra livesändningar

I november startade även vår nya börsskola FÖRETAGET PÅ BÖRSEN tillsammans med bland annat vår nya partner Nasdaq. Vi fick stor uppmärksamhet i media och planerar för fler utbildningsdagar kommande säsong.

Reportage från Företaget på Börsen i Sydsvenskan 12 nov 2014

Just nu funderar vi över vilka nya möjligheter och utmaningar har Öresundsregionen? Vilken infrastruktur behöver regionen för att inte halka efter i tillväxt? Och vilken blir nästa glödheta skånska börsnotering?

Tillsammans med våra partners och supporters tackar vi för uppmärksamheten och ser fram emot att mötas igen vid nya kraftfulla kapitalmarknadsfrukostar 2015!

Följ oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn

Kontakt

Financial Meetings Øresund
c/o Aktiv Kommunikation Öresund
Lilla Torg 1
S-211 34 MALMÖ
Phone: +46 40 611 93 30
aktivkommunikation.se

Financial Meetings Øresund
c/o Aktiv Kommunikation Öresund AB – Ideon Lund:
Scheelevägen 15 A, Alfa 2
Box 117
S-221 00 LUND

Niclas Ericson, Senior Consultant
+46 738 37 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se

Monica Thomasson, VD
+46 706 40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Arrangör

Partners

SUPPORTERS

Supporters

Eventpartners

Pieplows Restauranger Clarion Hotel