Tidigare arrangemang

Financial Meetings Øresund

Finansiella möten med tempo för
noterade Öresundsbolag, marknadsanalytiker,
investerare och media.


Aktiv Kommunikation Öresund med partners driver tillsammans ett helt nytt samarbete kring finansiella möten med tempo i Öresundsregionen
– Financial Meetings Øresund. Tillsammans etablerar vi en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med noterade- och icke-noterade bolag i Öresundsregionen, marknadsanalytiker, investerare och media.

Idén är tydliga kapitalmarknadsmöten som skapar skarpa marknadsförutsättningar, öppnar för nya kontakter mellan olika aktörer och som genomförs på plats i Öresundsregionen. Här erbjuds bolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar. Här presenteras intressanta kvartalsrapporter, nya personer, nya produkter och spännande innovationer för en intresserad och mycket kunnig publik där skarpa marknadsanalytiker ställer frågorna. Här möts konkurrenter och kollegor på samma neutrala arena. Här kan även andra finansiella möten ske.

Startmötet i Malmö blev en intensiv förmiddag på temat ”Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?” som uppmärksammades av många och med stort intresse från både börsbolag och aktörerna kring bolagen.

MERA MÅNGFALD BÄTTRE FÖR AFFÄRERNA?

Klarar marknaden att påvisa och värdera effekter av mångfaldssatsningar? Är det möjligt för näringsliv och investerare att tjäna pengar på mångfald? Eller väger rättvisefrågor och samhällets ansvar tyngre
än lönsamhet och tillväxt?

Vilka utmaningar och möjligheter ser näringslivet, de offentliga aktörerna och investerarna med den ökande invandringen efter flyktingkatastroferna? Hur ska börsföretagen bättre ta till vara den kompetens och de möjligheter som invandrarna erbjuder samt öka mångfalden i sina styrelser?

Financial Meetings Øresunds höstfrukost på Malmö Live med Region Skåne och ASSA ABLOY samt diskussion om hur Öresundsregionens ledande företrädare inom politik och näringsliv gemensamt kan tillvarata de möjligheter som invandringen erbjuder.

MÅNDAG 12 oktober – KL 8 TILL 10.

CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE,
RESTAURANG EATERY SOCIAL TAQUERIA,
DAG HAMMARSKJÖLDS TORG 2, MALMÖ.


Ekonomijournalist PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer och Dagens Industri, leder bolagsutfrågningarna och diskussionen med CEOs, politiker, investerare och rådgivare. Pontus Herin är även författare och bloggar om mångfald.

Regionrådet och regionstyrelsens vice ordförande MÄRTA STENEVI presenterar Region Skåne, som ansvarar för vården i Skåne och regionens utveckling av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. I Region Skånes utvecklingsstrategi "Det öppna Skåne 2030" betonas att Skåne har goda förutsättningar att bli en stark hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens, vilket skapar nya idéer och lösningar. Skåne har också en ung, varierad befolkning med hög utbildningsnivå och en stark innovationskraft. Detta sociala, entreprenöriella och kulturella kunskapskapital är en stark plattform för hållbar inkluderande tillväxt och utveckling i Skåne.
www.skane.se

Vice President MARIA BERGVING, ASSA ABLOY Entrance Systems, presenterar Assa Abloykoncernen – idag världens största globala leverantör av intelligenta lås- och säkerhetslösningar. Assa Abloy har ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Koncernen har en årsomsättning på närmare 57 miljarder kronor och cirka 43 000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och koncernen är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsen Large Cap.

Divisionen ASSA ABLOY Entrance Systems med säte i Skåne är en världsledande leverantör av automatiska entrélösningar. Produktsortimentet som säljs under varumärkena Besam, Crawford, Megadoor och Albany inkluderar bland annat automatiska dörrar och portar samt ett omfattande serviceprogram. ASSA ABLOY Entrance Systems har cirka 10 000 anställda i hela världen. Västeuropa står för hälften av omsättningen och USA är den största enskilda marknaden.
www.assaabloy.com
www.assaabloyentrance.com


Bolagspresentationerna följs av en paneldiskussion med MÄRTA STENEVI och MARIA BERGVING tillsammans med:

Kommunstyrelsens ordförande KATRIN STJERNFELD JAMMEH (S), Malmö stad

CEO FREDRICK RYBARCZYK, grundare av Stickybit AB

SASJA BESLIK, chef för ansvarsfulla investeringar inom Nordeakoncernen, tidigare CEO Nordea Fonder

Hållbarhetschef EMMA IHRE, Mannheimer Swartling, tidigare Finansdepartementets ansvarig för hållbart företagande

Portfolio manager ANETTE ANDERSSON, SEB Wealth ManagementFortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 4/5
– Fortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka?

Hur har det gått för senaste årets skånska börsnykomlingar och vilka är deras framtidsplaner för fortsatt expansion? Kommer vågen av nynoteringar att hålla i sig även närmaste året eller drabbas Börsen åter av noteringstorka? Vilka bolag står närmast på tur att kliva in på Börsen och vilka risker och möjligheter ser investerarna på aktiemarknaden?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost på Malmö Live Top Floor med två skånska börsnykomlingar samt paneldiskussion om framtiden för regionens senaste börsbolag och kommande nyintroduktioner.


MÅNDAG 4 MAJ – KL 8 TILL 10.

CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE, SKYBAR VÅN 25, DAG HAMMARSKJÖLDS TORG 2, MALMÖ.


Ekonomijournalist GUNNAR WREDE, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen med CEOs, investerare och rådgivare.

CEO HÅKAN JEPPSSON presenterar Inwido AB, Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Inwido utvecklar, tillverkar och säljer träfönster, aluminiumbeklädda träfönster och dörrar till konsumenter, snickare, återförsäljare, byggbolag och husfabriker. Inwido har cirka 3 300 anställda och huvudsakliga marknader är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Österrike och Irland. Huvudkontoret finns i Malmö. Inwido är sedan 26 september 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
www.inwido.com

CEO MAGNUS WELANDER presenterar Thule Group AB. Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder företaget bland annat utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning. Thule Groups produkter säljs på 136 marknader runt om i världen. Huvudkontoret finns i Malmö. Thule Group är sedan 26 november 2014 noterat på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.
www.thulegroup.com


Bolagspresentationerna följs av en paneldiskussion med Inwidos och Thule Groups CEOs tillsammans med:

Styrelseordförande RUNE ANDERSSON, Mellby Gård AB

Noteringschef ADAM KOSTYAL, Nasdaq

Analyschef ANDERS ROSLUND, Swedbank Markets

Regionchef INGRID JÖNSSON, SEB

VEM BETALAR FÖR INFRASTRUKTUREN?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 27/2 – Vem betalar för infrastrukturen?

Hur ska de närmste årens storinvesteringar i Öresundsregionens infrastruktur finansieras? Är offentlig-privat samverkan framtidens modell? Vilka utbyggnadsplaner har bygg- och anläggningsbranschen och vilka visioner har regeringen för Öresundsregionen?

Financial Meetings Øresunds första kapitalmarknadsfrukost för året inleds med besök av Sveriges infrastrukturminister. Landets ledande bygg- och infrastrukturbolag Skanska och Sweco presenteras, därefter efterföljande diskussion om hur Öresundsregionens infrastruktursatsningar ska finansieras.

Publicisten JAN WIFSTRAND och PONTUS HERIN, tidigare Veckans
Affärer, ställer frågorna.

Infrastrukturminister ANNA JOHANSSON

VD PIERRE OLOFSSON, Skanska Sweden AB

Area Manager STEFAN GUSTAFSSON, Sweco Civil AB

Vice President External Relations
HENRIK PETER JØRGENSEN,
Københavns Lufthavne A/S - Copenhagen Airport

Strategic Project Advisor PIA KINHULT, European Spallation Source ESS AB

Head of Venture Captial & Infrastructure Investments
ROGER JOHANSON,
Skandia Life Insurance Company Ltd

Senior Portfolio Manager Real Estate
KLAS ÅKERBÄCK, Tredje AP-fonden

Partner JAN KANSMARK, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

FREDAG 27 FEBRUARI – KL 8.00 TILL CIRKA 10.00
AKVARIET, DOCKPLATSEN 12 I MALMÖ.

Företaget på börsen

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.


Tid

Tisdag 11 nov 2014 – klockan 8.00 till ca 16.15

Plats

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö

Pris

2 800 kr exkl moms

Program

Cirkatider

8.00–8.30

Registrering – kaffe med fralla

8.30–12.00

Börsens roll & möjligheter

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

Börsens regelverk

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

Noteringsprocessen
  • Förberedelser
  • Due diligence och verifiering
  • Prospekt

Hans Petersson och Madeleine Rydberger, advokater och partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Börsprevision
  • Styrning, planering, kontroll och uppföljning
  • Extern informationsgivning
  • Finansiell ställning och utveckling

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor och partner, Deloitte.

Styrelsens sammansättning och styrelsens ansvar

Deloitte och Mannheimer Swartling.

12.00–13.00

Lunch

Samtal med CEO Håkan Jeppsson, Inwido, som nyligen noterats på NASDAQ OMX. Ekonomijournalist Gunnar Wrede från Dagens Industri ställer frågorna.

13.00–16.15

Börsen just nu

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

Vad kan börsen erbjuda förutom noteringar?

Maria Larfeldt, Corporate Solutions, NASDAQ OMX.

Börsreglerna kring offentliggörande av information

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

First North Bond Market

Fredrik von Platen, ansvarig First North Bond Market, NASDAQ OMX.

Hur bevakar media börsbolagen?

Niclas Ericson, Senior Consultant, Aktiv Kommunikation Öresund.

Hur organiseras börsbolagets kommunikation?

Monica Thomasson, VD, Aktiv Kommunikation Öresund.
Marielle Noble, kommunikations- och marknadsstrateg och tidigare ansvarig för Investor Relations vid börsbolagen AudioDev, PartnerTech och Duni.

Vad styr börskursen?

Fristående börsanalytiker Anders Haskel, tidigare kapitalförvaltare och börskrönikör i bla Veckans Affärer.

FINNS DET EN FRAMTID FÖR IDEON?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 25/8 – Finns det en framtid för Ideon?

Hur ska Ideon möta den allt tuffare konkurrensen från övriga forskningsbyar runt om i världen? Vilka investeringar krävs i forskningsbyn för att Ideon även i framtiden ska ligga i framkant som kreativ och innovativ forsknings- och företagsmiljö? Och hur ska fler kapitalstarka investerare attraheras att investera i Ideons tillväxtbolag?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med tre skånska börsbolag med rötter på Ideon samt paneldiskussion om framtidens utmaningar för Ideon och dess företag.


MÅNDAG 25 AUGUSTI – KL 8 TILL 10.
ELITE HOTEL IDEON, IDEON GATEWAY, SCHEELEVÄGEN 27 I LUND.

Analytiker JOHAN UNNERUS, Swedbank, och ekonomireporter PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer, leder bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen med CEOs, investerare och rådgivare.

CEO SARAH FREDRIKSSON presenterar och kommenterar listade bioteknikföretaget Genovis delårsrapport för januari – juni 2014 med höjdpunkter från Q2. Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till läkemedelsindustrin och medicinteknik. Genovis AB utvecklar och säljer unika enzym för kvalitetskontroll av biologiska läkemedel medan dotterbolaget GeccoDots AB utnyttjar nanoteknik för tillverkning av en ny typ av kontrastmedel inom medicinsk avbildning. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund. Genovis är listat på Nasdaq OMX First North. www.genovis.com

CEO PETER NÄHLSTEDT presenterar noterade bioteknikföretaget Probi vars affärsidé är att utveckla och sälja probiotika med väldokumenterade hälsoeffekter. Probis kunder är ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag på den globala marknaden för hälsoprodukter. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund. Probi är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. www.probi.se

CEO ANDERS JARL presenterar noterade Wihlborgs – ägare av hela Ideon, delägare i MAX IV och den ledande kommersiella fastighetsaktören i Öresundsregionen med ett fastighetsvärde om 23 miljarder kronor. Wihlborgs presenterar även sina utvecklingsplaner för Ideonområdet under närmaste åren. Huvudkontoret finns i Malmö. Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap. www.wihlborgs.se

Bolagspresentationerna följs av en diskussion med Genovis och Wihlborgs CEOs tillsammans med:

Förvärva eller växa av egen kraft?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 12/3 – Förvärva eller växa av egen kraft?

Varför väljer vissa bolag att främst växa organiskt medan andra aktivt förvärvar andra bolag för att växa på nya marknader? Hur har bolag som valt de olika strategierna lyckats? Och hur ser marknaden för företagstransaktioner ut under 2014?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två skånska börsbolag samt paneldiskussion om drivkraften bakom strategierna – växa organiskt, genom förvärv eller både och?


ONSDAG 12 MARS – KL 8 TILL 10.
Årstiderna BY THE SEA, Dockgatan 1 i Malmö.

Ekonomireporter PONTUS HERIN, tidigare VECKANS AFFÄRER, leder bolagsutfrågningar samt paneldiskussion med bolagsrepresentanter,
investerare och rådgivare.

CEO LEIF THORWALDSSON, presenterar PartnerTech AB, en global industripartner som utvecklar och tillverkar avancerade produkter i samarbete med ledande b-2-b företag. PartnerTech är verksamt inom marknadsområdena Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar & Marin samt Sälj- och betalningslösningar. Koncernen har cirka 1 400 anställda i Sverige, Norge, Finland, Polen, Storbritannien, USA och Kina och en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. PartnerTech är noterat på
Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

CEO PER BERTLAND, presenterar G & L Beijer AB, en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref med de tre affärsområdena Grossistverksamhet, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. G & L Beijer är verksamt i ett 20-tal länder i Europa samt i Thailand, Sydafrika, Namibia, Mocambique och Botswana. Koncernen har cirka 2 200 anställda och en omsättning på cirka 6,8 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. G & L Beijer är noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap.

Presentationerna följs av en paneldiskussion med PartnerTechs och G & L Beijers CEOs tillsammans med:

Genovis delår 2013

18 november presenterar listade bioteknikföretaget Genovis
delårsrapporten för januari – september 2013. Välkommen att följa
rapportpresentationen på plats med efterföljande frågestund med
Genovis CEO, analytiker, investerare och media.MÅNDAG 18 NOVEMBER – KL 8 till 10.
Årstiderna BY THE SEA, Dockgatan 1 i Malmö.

CEO SARAH FREDRIKSSON, Genovis, berättar om verksamheten samt presenterar och kommenterar hela niomånadersperioden 2013 med tredje kvartalets höjdpunkter.

ANALYTIKER KLAS PALIN, Redeye, leder bolagsutfrågningen.

Presentationen direktsänds här samt på www.genovis.com och www.redeye.se.

Anmäl Dig redan idag till höstens rapportpresentation. Begränsat antal platser.

OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustrin och medicinteknik. Genovis AB utvecklar och säljer unika enzym för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Dotterbolaget GeccoDots AB utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund. Genovis är listat på Nasdaq OMX First North. www.genovis.com

Välja eller välja bort Börsen?

Varför väljer vissa bolag att notera sina aktier på Börsen
samtidigt som andra väljer att stå utanför? Hur har bolag som
valt olika strategier lyckats? Och hur ska en notering bli mer
attraktiv för att locka fler bolag till Börsen?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds
kapitalmarknadsfrukost med två skånska börsbolag samt
paneldiskussion om börsnotering är bästa strategi för långsiktig
tillväxt – eller inte?

Bildspel från Financial Meetings Øresunds - Välja eller välja bort Börsen?


Torsdag 7 november – kl 8 till 10.
Årstiderna BY THE SEA, Dockgatan 1 i Malmö.

Ekonomireporter GUNNAR WREDE, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningar samt paneldiskussion med CEO:s, investerare, rådgivare och företrädare för Nasdaq OMX.

CEO KERSTIN LINDELL, presenterar onoterade Bona AB.
Bona säljer produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv. Bona är ett familjeägt företag med huvudkontor i Malmö och dotterbolag samt återförsäljare i ett hundratal länder världen över.

CEO FINN KETLER, presenterar nyligen listade Vigmed AB.
Vigmed är ett medicinteknikbolag som utvecklar stickskyddslösningar för patienter och sjukvårdsanställda inom injektions-, infusions- och lansettprodukter. Vigmed listades på Nasdaq OMX First North i februari 2013.
Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Presentationerna följs av en paneldiskussion med Bonakoncernens och Vigmeds CEOs tillsammans med:

Vi öppnar dörrarna för frukost 7.30. Anmäl Dig redan idag till höstens kapitalmarknadsfrukost och börsdebatt i Öresundsregionen. Begränsat antal platser.

Arrangemanget är fullbokat.
Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?

Vad krävs idag för att investerare på allvar ska intressera sig för Öresundsbolag? Hur är läget generellt för tillgången till riskkapital? Och hur ser det egentligen ut i riskkapitalbranschen och inte minst i bolagen som är i behov av detta kapital?

Välkommen till Financial Meetings Øresund startdebatt med investerare från båda sidor av Sundet och börsbolag om vikten av starkt kapital i Öresundsregionen.

Bildspel från Financial Meetings Øresunds startmöte våren 2013.


Fredag 26 april 10 till 12.
Årstiderna By THE SEA, Dockgatan 1 i Malmö.

PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer och NICLAS ERICSON, tidigare Sydsvenskan, leder tillsammans två paneldiskussioner med starka investerare och stabila börsbolag. Kom och lyssna till:

Vi öppnar dörrarna 9.30. Direkt efter debatten bjuder vi på vårlunch. Anmäl Dig redan idag till vårens kapitalmarknadsdebatt i Öresundsregionen. Begränsat antal platser.