Företaget på börsen
4 November 2015 i Malmö


Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.


Till anmälan


Nyintroduktionerna på Stockholmsbörsen har under de senaste två åren ökat avsevärt. Intresset är stort inom den privata sektorn för frågor som rör en eventuell börsnotering.

Financial Meetings Øresund med partners arrangerar på nytt en heldagsutbildning om hur det går till att notera ett bolag, följa börsreglerna och kommunicera korrekt.
Utbildningskonceptet ”Företaget på Börsen” startade i november 2014.

Reportage i Sydsvenskan från Företaget på Börsen 12 nov 2014


DAGENS GÄST

Entreprenören och investeraren CHRISTER FÅHRAEUS intervjuas under lunchen av NICLAS ERICSON, tidigare ekonomireporter på Sydsvenskan.


FÖRELÄSARE

KARIN YDÉN, chef för Bolagsövervakningen, Nasdaq Stockholmsbörsen

MADELEINE RYDBERGER, partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

SOFIA SCHÖN, revisor och director, Deloitte

NICLAS ERICSON, senior consultant, Aktiv Kommunikation Öresund

MARGARETA LANTZ, kommunikationsdirektör, Axis

För vem

Bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, nyss gått på börsen eller redan varit med ett tag.

Tid

Onsdag 4 November 2015.

Plats

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö.

Pris

2 900 kr exkl moms.

Till anmälan

Ur programmet

Varför väljer bolag att gå på Börsen?
Hur fungerar det att vara noterad?
Börsens roll & möjligheter?
Noteringsprocessen – hur går den till?
Börsprevision – hur blir bolaget börsfähigt?
Styrelsens sammansättning och ansvar?
Börsregler för offentliggörande av information?
Hur kommunicerar börsbolaget?
Hur bevakar massmedierna börsbolagen?
Vad styr börskursen?

För mer information kontakta

Monica Thomasson, VD för Aktiv Kommunikation Öresund
monica.thomasson@aktivkommunikation.se
040-611 93 30, 0706-40 86 14

Företaget på börsen
Tisdag 11 november 2014

Reportage från Företaget på Börsen i Sydsvenskan 12 nov 2014
Följ oss på Facebook

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.


Tid

Tisdag 11 nov 2014 – klockan 8.00 till ca 16.15

Plats

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö

Pris

2 800 kr exkl moms

Program

Cirkatider

8.00–8.30

Registrering – kaffe med fralla

8.30–12.00

Börsens roll & möjligheter

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

Börsens regelverk

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

Noteringsprocessen
  • Förberedelser
  • Due diligence och verifiering
  • Prospekt

Hans Petersson och Madeleine Rydberger, advokater och partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Börsprevision
  • Styrning, planering, kontroll och uppföljning
  • Extern informationsgivning
  • Finansiell ställning och utveckling

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor och partner, Deloitte.

Styrelsens sammansättning och styrelsens ansvar

Deloitte och Mannheimer Swartling.

12.00–13.00

Lunch

Samtal med CEO Håkan Jeppsson, Inwido, som nyligen noterats på NASDAQ OMX. Ekonomijournalist Gunnar Wrede från Dagens Industri ställer frågorna.

13.00–16.15

Börsen just nu

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

Vad kan börsen erbjuda förutom noteringar?

Maria Larfeldt, Corporate Solutions, NASDAQ OMX.

Börsreglerna kring offentliggörande av information

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

First North Bond Market

Fredrik von Platen, ansvarig First North Bond Market, NASDAQ OMX.

Hur bevakar media börsbolagen?

Niclas Ericson, Senior Consultant, Aktiv Kommunikation Öresund.

Hur organiseras börsbolagets kommunikation?

Monica Thomasson, VD, Aktiv Kommunikation Öresund.
Marielle Noble, kommunikations- och marknadsstrateg och tidigare ansvarig för Investor Relations vid börsbolagen AudioDev, PartnerTech och Duni.

Vad styr börskursen?

Fristående börsanalytiker Anders Haskel, tidigare kapitalförvaltare och börskrönikör i bla Veckans Affärer.